Intisaab- Faiz’s poem with translation

Intisaab by Faiz Ahmed Faiz

Aaj ke naam
Aur
Aaj ke gham ke naam
Aaj ka gham ke hai zindagi ke bhare gulistan se khafa
Zard patton ka ban
Zard patton ka ban jo mera des hai
Dard ki anjuman jo mera des hai

Kilarkon ki afsurda jaanon ke naam
Kirmkhurda dilon aur zabaanon ke naam
Postmanon ke naam
Tange valon ke naam
Rail baanon ke naam
Kaarkhanon ke bhole jiyaalon ke naam
Badshaah-e-jahan, Vaali-e-masiva, Nayabullah-e-fil-arz, dehqaan ke naam
Jiske dhoron ko zaalim hanka le gaye
Jiski beti ko daakoo utha le gaye
Haath bhar khet se ek angusht patwar ne kaat li hai
Dusri maliye ke bahane se sarkar ne kaat li hai
Jiski pag zor valon ki paon tale
Dhajjiyan ho gai hai Continue reading “Intisaab- Faiz’s poem with translation”