Bhuj Rahen Hain Chiragh Dair-o-Haram

Thoughtful Shaista has shared this couplet from the Urdu poet Sahab Qizilbash (1930-2004): Bhuj Rahen Hain Chiragh Dair-o-Haram Dil Jalao Ke Roshni Kam Hai.…