Yeh jungle hamare basaey huyae hain

Woh Gor-i-Ghariban par
Aur hanse kar bole
Yeh jungle hamare basaey huyae hain

(Walking past the graveyard of paupers His Majesty conferred / This desolate forest is my blessing!)

Quratulain Hyder in Gardish- i-Rang- i-Chaman

courtesy

Leave a Reply