An Autumnal ghazal (haath mein hijr ki kitaab…)

Rastay manzilen sarab aur dil kitne be-rooh murda khoab aur dil lams ke haath kitne yakh – basta sard- muhri ke kitne baab aur…