An Autumnal ghazal (haath mein hijr ki kitaab…)

Rastay manzilen sarab aur dil
kitne be-rooh murda khoab aur dil

lams ke haath kitne yakh – basta
sard- muhri ke kitne baab aur dil

jaan -kani hai ya zeest karna hai
dharkanon ka mehaz azaab aur dil

yaad ke dhundlake mein jeene do!
Bhool jane ka iztarab aur dil

raah mein aagahi ke sang-reze
haath mein hijr ki kitaab aur dil

Jahanunma

Photo credits to mubukhari

Leave a Reply